Platform Oldebroek helpt Oekraïne via samenwerkende organisaties

Informatie vanuit de Gemeente Oldebroek
vragen situatie Oekraïne: druk hier

Hoe zit het met het leefgeld?
Voor alle informatie klik hier

Ben ik verzekerd als ik meehelp in de opvang van vluchtelingen?
Wat de vrijwilligersverzekering betreft: alle vrijwilligers, wat ze nu ook doen, éénmalig of langdurige inzet, doen een maatschappelijke inzet. Zij vallen daardoor automatisch onder de vrijwilligersverzekering welke de gemeente heeft afgesloten via Centraal Beheer.
Doen er zich incidenten voor waarbij men aanspraak denkt te moeten maken op de vrijwilligersverzekering kan dit met Johan Neevel, JNeevel@oldebroek.nl oppakken.

Vluchtelingen moeten soms een nieuw paspoort halen, hoe werkt dat?
Op deze website kunnen mensen uit Oekraïne, die naar de ambassade moeten om hun documenten te regelen, het voorwerk alvast doen.
Het helpt om lange wachttijden te voorkomen, je kunt thuis wat voorwerk doen. Gelieve dit onder jullie mensen te verspreiden waar het helpt.
klik hier

Ik heb spullen/diensten aangemeld, maar ik hoor niets! Is mijn bericht wel aangekomen?

Als u de formulier op de Homepage invult gaat uw melding meteen door naar St. Present. Daar wordt uw melding geplaatst op een lijst met aangeboden spullen en diensten. Op het moment dat er een hulpvraag binnenkomt bij St. Present kijk Mirjam Prins of er een match te maken is tussen vraag en aanbod.
Als die er is wordt u (telefonisch) benaderd dat uw aangeboden spullen/diensten op een bepaalde locatie gebracht of ingezet kunnen worden.
Als er vervoer nodig kunnen ze dat eventueel ook regelen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met St. Present

Activiteiten Buitencentrum
Er zijn nu 2 vrijwilligers belast met de coördinatie van het doen van activiteiten voor de opgevangen vluchtelingen in het Buitencentrum.

Taallessen voor volwassenen
Er wordt nu met vrijwillige coördinatoren gewerkt aan het op poten zetten van taallessen voor volwassenen i.s.m. Taalpunt. Zodra locatie en tijdstippen bekend zijn wordt dit weer gecommuniceerd.

Handreiking particuliere opvang Oekraïners vanuit de overheid

Handreiking Particuliere Opvang Oekrainers (POO).pdf.pdf

Fietsen, zijn die nog steeds nodig?
Dankzij spontane aanmeldingen hebben wij de mensen die worden opgevangen in het Buitencentrum van fietsen kunnen voorzien. De werkgroep Oosterwolde wil graag alle mensen, die daar worden opgevangen ook van een fiets voorzien. Dus hebt u er nog een staan die u wel beschikbaar wilt stellen meldt het aan via het formulier op de HOME page en we gaan met u zorgen dat die op de goede plek komt.


Kan ik geld overmaken naar het Noodfonds Oldebroek helpt Oekraïne?
U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar banknummer NL 68 RABO 0189 5458 52 t.n.v. Luctor et Emergo inzake Oldebroek helpt Oekraïne.
Wij gebruiken nu daarvoor een nieuw rekeningnummer onder de ANBI status van Luctor et Emergo in Oldebroek zodat er voor u een mogelijkheid bestaat om de giften te betrekking bij uw belastingaangifte. Het is een apart banknummer dat in beheer komt van het platform Oldebroek helpt Oekraïne.
Wij zullen u regelmatig informeren over de stand van de bedragen die wij ontvangen.


Kunnen vulchtelingen uit Oekraïne een bankrekening openen?
Vluchtelingen uit Oekraïne over ongeveer vanaf 15 april zelf online rekening kunnen openen bij de Rabobank.
Ze moeten ouder dan 18 jaar en beschikken over:
Internationaal paspoort of een biometrische identiteitskaart uit Oekraïne van na 2016.
BSN-nummer
E-mailadres
Mobielnummer
Verblijfadres in Nederland

Kunnen de vluchtelingen voetballen in Oldebroek?

OWIOS biedt Oekraïense kinderen de mogelijkheid om kosteloos mee te kunnen trainen. Het hebben van voetbalschoenen in eerste instantie geen vereiste, meedoen kan al in de oude broek en op gympjes. Opgeven is ook niet nodig en kinderen kunnen gewoon komen en zich voor de training melden bij de trainers. Het advies is wel om iets eerder te komen dan de trainingstijd.
De kinderen kunnen op onderstaande dagen en tijden meetrainen bij OWIOS.

Het aanbod is:
Maandag 7 t/m 12 jaar 18.00u - 19.15u Gerjan v 't Hul
Woensdag 7 t/m 9 jaar 16.00u- 17.00u Dick Kroon
Woensdag 10 t/m 12 jaar 17.15u - 18.15u Dick Kroon
Donderdag 7 t/m 12 jaar 15.30 - 16.30u Gerjan v 't Hul of Dick Kroon
Zaterdag 09-04, 16-04, 14-05 4 t/m 6 jaar 9.45u - 10.45u Dick Kroon

Ontmoetingen:

Elke dinsdagmorgen en vrijdagavond is er gelegenheid dat gastgezinnen en vluchtelingen elkaar ontmoeten om samen koffie/thee te drinken en ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Open deur (het gebouw aan de Kerkstraat in Oldebroek achter de Ned. Herv. Kerk)